Arengutreening.ee on kaubamärk, 
mis ühendab mitmekülgseid koolitajaid - praktikuid
Küllike Oja, Aiki Pärle ja Laine Randjärv

Teiste arengule kaasaaitamine annab elule uue väärtuse. 

Meie eesmärk on aidata kasvatada oma klientides eneseteadlikkust, käivitada muutusi elus ja karjääris, avastada uusi võimalusi ning saada selgust tulevikuplaanides. 

Personaalne arengutreening annab võimaluse saada oma plaanide elluviimiseks tuge kogenud praktikutelt.

Kui kardinat liigutada, avanevad uued väljavaated.

Meie kolme kohtumispaik oli Tartu, umbes paarkümmend aastat tagasi. Siiani olime kulgenud oma isikliku arengu trajektooridel erinevates valdkondades. Nüüd aga saabus aeg, mil “liigutades kardinaid” avanes meile uus väljavaade - see oli meie eripalgeliste kogemuste liitmine ühiseks jõuõlaks.

Oleme professionaalseks koolituspartneriks neile, kes soovivad tuge oma personaalsele arengule või lihvida meeskondlikke koostööoskusi, kes vajavad juhtimisoskuste täiendamist või tahavad saada eneseteadlikkuse ning suhtlemisoskuste arendamisel heast parimaks.

Meie koolitused pakuvad emotsioone ja arendavad loomingulisi võimeid. 

Disainime need rätsepatööna vastavalt tellija vajadustele ja kui te meie poolt pakutu ka praktiliselt kasutusele võtate, rikastate kindlasti oma töö- ja argielu.

Personaalne arengutreening pakub tuge juhtide arenguprotsessile, karjääripööret plaanivatele professionaalidele ning uute väljakutsete otsijaile. Toetame individuaalset arengut, arvestades vaimse tervise tugevdamise vajadusi meie kriisiderohkes maailmas. Supervisioon aitab jõustada töötajaid, kelle tööks on teiste inimeste aitamine ja peamine tööriist tema enda isiksus.

Nõustame tuginedes oma professionaalsele ettevalmistusele ja kogemustele nii juhte, assistente, meeskondi kui üksikettevõtjaid. Nõustades kasutame erialaseid teaduspõhiseid teadmisi ja meetodeid ning lähtume Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) ning ICF Eesti eetikajuhistest.

Meie kvalifikatsioon:

Küllike Oja - superviisor /coach (tase 6), ESCÜ liige, karjäärinõustaja (tase 6), Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige, koolitaja, MA (haridusteadused). Küllike Oja MTÜ Pööripäev on Eesti Töötukassa arengutreeningu teenuse koostööpartner. 

Aiki Pärle - organisatsioonikäitumise lektor, organisatsioonide juhtimiskonsultant, koolitaja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige (juhatuse esinaine 2015-2018), MA (kasvatusteadused).

Laine Randjärv - diplomeeritud juhtimiscoach (EBS - Tallinn, AoEC - London), personaalse arengu treener, meeskonna koolitaja, Rahvusvahelise Coaching'u Föderatsiooni ICF sertifitseeritud liige, MA (muusika interpretatsioon, kunstiteadused).